W ramach prowadzonej kancelarii świadczymy pomoc prawną w szerokim zakresie. Obecnie w kancelarii pracuje pięciu prawników, którzy specjalizują się w poszczególnych dziedzinach prawa. Zakres spraw, jakimi się zajmujemy, obejmuje w szczególności:

Sprawy gospodarcze

Oferujemy pomoc prawną w bieżących sprawach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. W szczególności dotyczy to postępowań w trybie nakazowym i upominawczym (także Europejski Nakaz Zapłaty), spraw związanych z prawem spółek handlowych (m.in. pomoc przy sporządzaniu dokumentów niezbędnych do założenia spółki i jej rejestracji, przekształcenia, fuzje itp.).

Sprawy cywilne

Świadczymy pomoc prawną we wszystkich dziedzinach prawa cywilnego, a w szczególności dotyczącą :

– odszkodowań z OC, AC i innych (bez pośrednictwa, co pozwala znacznie obniżyć koszty ponoszone przez Klienta),

– spraw spadkowych (o stwierdzenie nabycia spadku, o działa spadku, o zachowek, a także w sprawach dotyczących wydziedziczenia, uznania za niegodnego dziedziczenia oraz w sprawach dotyczących testamentów),

– prawa nieruchomości (zasiedzenie, zniesienie współwłasności, przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, ustanawianie i znoszenie obciążeń na nieruchomościach, zarządzanie nieruchomościami, a także dochodzenie roszczeń powstałych w związku ze zmianą planu miejscowego),

– służebności przesyłu (reprezentujemy Klientów w sprawach o ustanowienie służebności przesyłu za wynagrodzeniem oraz o odszkodowanie za bezumowne korzystanie).

Prawo rodzinne

Wspieramy naszych Klientów w sprawach z zakresu prawa rodzinnego:

– o alimenty,

– o rozwód i separację (w tym rozwody zagraniczne),

– o ustalenie kontaktów z dzieckiem,

– o podział majątku wspólnego małżonków.

Umowy cywilne i handlowe

Świadczymy pomoc prawną na każdym etapie związanym z zawieraniem wszelkiego rodzaju umów. Naszym priorytetem jest bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego bardzo często uczestniczymy w negocjacjach poprzedzających zawarcie poszczególnej umowy. Sporządzamy projekty umów (m.in. umowa sprzedaży, zamiany, umowa o dzieło, najem i dzierżawa, umowa pożyczki, poręczenie, umowa agencyjna, umowa renty, umowa przedwstępna). Analizujemy także gotowe teksty umów, w tym projekty aktów notarialnych (umowa sprzedaży nieruchomości, umowa przenosząca własność nieruchomości, majątkowe umowy małżeńskie i inne).

Sprawy administracyjne i podatkowe

Pomagamy naszym klientom w postępowaniach przed organami administracji I i II instancji. Przygotowujemy odwołania i zażalenia od decyzji i postanowień wydanych przez te organy oraz zapewniamy zastępstwo procesowe przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym. Posiadamy spore doświadczenie w konstruowaniu skarg do WSA i NSA. Sporządzamy odwołania od decyzji podatkowych oraz występujemy w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Prawo bankowe (15 letnia praktyka)

Prawo karne

Zapewniamy wszechstronną pomoc w postępowaniach dotyczących procedury karnej, w tym:

– obrona indywidualna,

– reprezentacja pokrzywdzonych,

– dochodzenie roszczeń cywilnych w postępowaniu karnym,

– dochodzenie roszczeń za niesłuszne stosowanie środków zapobiegawczych oraz niesłuszne skazanie,

– przestępczość gospodarcza,

– Europejski Nakaz Aresztowania.

Prawo karne skarbowe

Prawo karne wykonawcze

– dozór elektroniczny,

– przerwa w odbywaniu kary,

– warunkowe przedterminowe zwolnienie,

– odroczenie wykonania kary.

Postępowania zabezpieczające i egzekucyjne

Zapewniamy pomoc prawną w odzyskiwaniu należności. Na etapie przedsądowym prowadzimy negocjacje, które często prowadzą do zaspokojenia wierzycieli. W przypadku braku konsensusu kierujemy sprawy do sądu, a następnie do komornika w celu egzekucji należności. Na stałe współpracujemy z dwoma firmami windykacyjnymi, co zapewnia nam wysoką skuteczność.

Prawo upadłościowe i naprawcze

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij