Posiadamy duże doświadczenie w dochodzeniu odszkodowań od firm ubezpieczeniowych i innych zobowiązanych podmiotów. Dotyczy to zarówno szkód na osobie (w tym za śmierć osoby bliskiej w wypadku), jak i szkód rzeczowych. Zajmujemy się dochodzeniem odszkodowań na podstawie umów OC i AC. Ponadto prowadzimy sprawy o zadośćuczynienia, o zasądzenie renty, o zwrot kosztów leczenia. Skutecznie i szybko dochodzimy również odszkodowania i zadośćuczynienia za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie. Dodatkowo posiadamy doświadczenie w dochodzeniu roszczeń z tytułu szkód łowieckich.

Zajmujemy się dochodzeniem roszczeń z tytułu m.in. :

  • wypadków komunikacyjnych
  • zwrotu kosztów wynajmu pojazdu zastępczego
  • szkód osobowych (obrażenia ciała, ból i cierpienie psychiczne, naruszenie dóbr osobistych)
  • szkód rzeczowych
  • szkód w nieruchomościach, w tym szkód budowlanych związanych z pożarem, zalaniem, zawaleniem, działaniem sił przyrody (wiatru, śniegu, gradu, powodzi etc.)
  • szkód związanych z odpowiedzialnością zarządców dróg
  • szkód wyrządzonych w związku z ruchem i działalnością przedsiębiorstw

Współpracujemy z fachowymi podmiotami zajmującymi się kosztorysowaniem i wyceną szkód komunikacyjnych i rzeczowych. Zajmujemy się również szkodami powstałymi na terenie Unii Europejskiej, a w szczególności Niemiec.

Szkody łowieckie

W ramach prowadzonej praktyki zajmiemy się dochodzeniem odszkodowań z tytułu szkód łowieckich określonych w ustawie z dnia 13 października 1995 r. prawo łowieckie (Dz.U. Nr 147, poz. 713). Wspomniana ustawa stanowi, iż zarządcy lub dzierżawcy obwodów łowieckich zobowiązani są do wynagradzania szkód spowodowanych w uprawach bądź płodach rolnicy przez zwierzynę łowną (jelenie, dziki, sarny, łosie). Odpowiedzialność odszkodowawcza rozciąga się również na szkody wyrządzone podczas polowania. Z odpowiedzialnością zarządców i dzierżawców obwodów łowieckich sprzężona jest odpowiedzialność właścicieli gruntów i upraw do współdziałania w zabezpieczeniu gruntów przed powstawaniem szkód (wypłaszanie, ogradzanie).

Zapewniamy kompleksową obsługę na etapie postępowania przedsądowego w zakresie czynności związanych z wstępnym szacowaniem szkody, oględzinami, a także szacowaniem ostatecznym oraz postępowaniem mediacyjnym przed właściwym urzędem gminy. Zajmujemy się szkodami we wszystkich uprawach oraz płodach rolnych.

Współpracujemy ze specjalistami z branży szacowania szkód łowieckich, co umożliwia weryfikację sporządzonych protokołów na etapie postępowania likwidacyjnego oraz opinii biegłych sądowych.

Oferujemy kompleksową obsługę zarówno rolników, w tym dużych gospodarstw rolnych, jak również zarządców i dzierżawców obwodów łowieckich.

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij